Podmínky k užívání služeb p-c.cz a nedivej.cz:

Podmínky upravují vztah mezi uživatelem naší služby a provozovatelem blogovacího systému

 1. Službyjsou poskytovány bezplatně a můžou být využívány fyzickými i právnickými osobami.
 2. Uživatel využívá služeb na vlastní riziko, a nebude provozovatele ani jeho partnery činit zodpovědnými za jakékoli škody způsobené užíváním těchto služeb.
 3. Uživatel je povinen zadat při registraci pravdivé a platné údaje a tyto informace udržovat aktuální.
 4. Uživateli je zakázáno zveřejňovat články, které jsou v rozporu se zákony ČR a mezinárodním právem, podporující rasovou či jinou nesnášenlivost, diskriminační, porušující autorská práva nebo poškozující dobré jméno provozovatele služby. Článek, který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, bude bez upozornění smazán. Za veškerý obsah blogu nese odpovědnost jeho uživatel.
 5. Uživateli je zakázáno vícenásobně se registrovat.
 6. Provozovatel se zavazuje, že všechna uživatelem poskytnutá data nebudou poskytnuta třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 7. Provozovatel má možnost smazat kterýkoliv článek, popřípadě celý blog bez udání důvodu.
 8. Provozovatel služby si vyhrazuje právo zaslat uživateli v omezené míře (maximálně 4x měsíčně) email obsahující informace o novinkách ve službách poskytovatele, o jiných službách poskytovatele a o produktech třetích osob.
 9. Provozovatel má možnost umístit na kterýkoliv blog reklamu odkazující na vlastní internetové stránky nebo internetové stránky třetích osob.
 10. Provozovatel serveru nedává žádnou záruku stálé a bezchybné funkčnosti serveru, či jeho dostupnosti.
 11. Provozovatel nenese odpovědnost za:
  - případný únik informací o uživateli služeb
  - případnou ztrátu nebo poškození dat, jež uživatel při registraci vyplnil
  - případnou finanční či jinou újmu způsobenou funkčností či nefunkčností služby
  - jakýkoliv jiný následek používání služby
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel bez předchozího upozornění.